Новини

Електроенергийният системен оператор участва в първото издание на инициативата „Дни на проектите от общ интерес“, организирана от Европейската комисия
22.03.2019 г.

ЕСО участва в първото издание на инициативата на Европейската комисия „Дни на проектите от общ интерес“. На специален щанд компанията представи напредъка по изпълнението на петте проекта от общ европейски интерес, които реализира с привлечено съфинансиране от „Механизма за свързване на Европа.“.32 компании от Германия, Франция, Дания, Испания, Полша, Словакия, Хърватия, Словения, Малта, Естония, Литва, Латвия представиха съвместни и индивидуални проекти за подобряване на енергийната инфраструктура в Европейския съюз. С щандове участваха и Европейските асоциации на електроенергийните и газови преносни оператори ENTSO-E и ENTSO G.

При изключителен интерес на над 300 посетители на изложението България беше представена в лицето на Електроенергийния системен оператор с петте проекта от общ европейски интерес, който реализира дружеството. Щандът на ЕСО предложи информация за характеристиките на петте проекта, изпълнявани от българския електропреносен оператор, за изграждане на вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“, между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“ и между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“, и междусистемния от п/ст „Марциа изток“ в Република България до п/ст „Неа Санта“ в Република Гърция. Общата дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизително 470 км. с инвестиционна стойност 500 млн.лв.

Програмата на изложението беше съпътствана от конференция, която срещна опита на компаниите и постави на фокус ключовите фактори за успешното реализиране на проектите, целящи модернизиране на европейската енергийна инфраструктура.В рамките на два дни бяха дискутирани основните проблеми и трудности, срещани от участниците, по пътя към изграждане на устойчива и екологична енергийна инфраструктура.Конференцията в рамките на „Дните на проектите от общ интерес“ беше открита от Европейския комисар по въпросите на климата и енергетиката Мигел Канете.

Форумът завърши с дискусия, посветена на предизвикателствата пред ускоряването на изпълнението на проектите от общ европейски интерес. В своята презентация за напредъка на ЕСО по реализацията на петте проекта от общ европейски интерес Милена Цолева – ръководител отдел „Управление на проекти“ на дружеството сподели опита, натрупан през годините, и научените уроци в процеса по изпълнението на проектите. Катерина Сиков, ръководител Мрежи и Регионални инициативи в Главна дирекция „Енергетика“ на ЕК и Беатриче Кода, ръководител Енергетика в „Изпълнителна агенция по енергетика, иновации и мрежи“ високо оцениха постигнатото от ЕСО и приветстваха усилията на екипа на дружеството за навременното и качествено изпълнение на проектите.

Допълнителна информация за събитието можете да намерите на страницата на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/events/pci-energy-days-2019-mar-19_en