Новини

ЕСО въведе в експлоатация реконструираната ОРУ 110 kV на п/ст "Добруджа"
07.11.2016 г.

Електроенергийният системен оператор модернизира ОРУ 110 kV на п/ст Добруджа. Реконструкцията на откритата разпределителна уредба възлиза на близо 10 милиона лева. Със средствата са подменени командните и релейни табла, изградени са нови фундаменти и метални конструкции за монтаж на съоръжения, заземителна и мълниезащитна инсталация и вътрешни пътища.
На церемонията за откриване на реконструираната уредба присъстваха енергийният министър Теменужка Петкова, изпълнителният директор на ЕСО ЕАД инж. Иван Йотов, представители на местната власт.
Подстанция Добруджа е основен захранващ източник за потребителите на електроенергия в североизточната част на страната и най-вече за района на Добрич и Варна. Тя влияе положително и върху сигурността на електрозахранването в Шуменска, Разградска и Силистренска области.
Подстанцията е от системно значение с 3 нива високо напрежение: 400kV, 220kV и 110kV. Към нея са присъединени: 3 електропровода 400kV (от които един междусистемен електропровод към подстанция Рахман - Румъния); 5 електропровода 220kV; 12 електропровода 110kV; 2 автотрансформатора 400/110kV и 2 автотрансформатора 220/110kV.
Значението на подстанция Добруджа за захранване потребителите в района на Добрич и Варна се повиши значително след извеждане от експлоатация блоковете на ТЕЦ "Варна". Това наложи предприетото от Електроенергийния системен оператор повишаване на трансформаторната мощност 400/110kV и последователната рехабилитация на уредбите високо напрежение в подстанцията.
ЕСО ЕАД инвестира над 35 милиона лева в реконструкцията и на другите две уредби в подстанция Добруджа – ОРУ 400 kV и ОРУ 220 kV. Над 23 милиона лева са вложени в модернизацията на откритата разпределителна уредба 220 kV, която беше извършена в периода 2009-2011 година. През следващата година дружеството инвестира близо 13 милиона лева в реконструкцията на ОРУ 400 kV в п/ст Добруджа.