Новини

Електроенергийният системен оператор започна реализацията на списание „Енергетика“ с обновена визия и концепция
24.06.2019 г.

Списание «Енергетика» е с традиции, които датират от 1945 година. Това дълголетие мотивира Електроенергийния системен оператор да продължи живота на специализираното издание с осъвременени визия и концепция.
Първото издание на обновеното списание «Енергетика-Електроенергийни ракурси“ излиза по повод Деня на енергетика 2019 година с водеща тема „Европейски хоризонти пред ЕСО“. Броят представя напредъка по реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които се осъществяват с привлечено европейско финансиране, участието на ЕСО в научните проекти по европейската програма „Хоризонт 2020“- FLEXITRANSTORE и CROSSBOW, както и включването на ЕСО в проектите MicroSENCE и EnergyShield, насочени към осигуряване на киберзащита на енергийната инфраструктура.
В редакционната колегия на списанието са привлечени утвърдени и авторитетни енергийни експерти.
„Амбицията за нов живот на списание «Енергетика», основана на дългогодишната традиция, се стреми да откликне на потребностите от информираност по ключовите теми от стратегическия за България и Европа икономически отрасъл. Публикуването на списанието на интернет-страницата на ЕСО ще го направи достъпно за широката аудитория, а в партньорство с доказани енергийни експерти от сектора и академичната общност ще изпълним съдържанието на изданието с полезни статии и научни разработки.“ С тези думи изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев се обръща към читателите в първия брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“.