Новини

Електроенергийният системен оператор с широко участие в Енергиен форум 2019 на НТСЕБ
02.07.2019 г.

Електроенергийният системен оператор активно участва с презентации и представяне на специализираното списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ в тазгодишното издание на Енергийния форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България.На форума на специален щанд бяха представени пилотното издание на специализираното списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, което Електроенергийният системен оператор започна да издава, както и информация за петте проекта от общ европейски интерес, реализирани от дружеството.Председателят на УС на ЕСО Антон Славов приветства ръководството на НТСЕБ и участниците, и поднесе поздравителен адрес от изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев. „Радвам се, че имам възможността да засвидетелствам искрената си признателност за ползотворното ни сътрудничество и за академичната подкрепа“, се казва в поздравителния адрес от името на изпълнителния директор и ръководството на ЕСО.„Електроенергийният системен оператор започва реализацията на специализираното списание „Енергетика- Електроенергийни ракурси“ със стремежа да отразява новостите и актуалните теми за сектора. Щастлив съм, че именно в лицето на академичните среди срещаме подкрепа в това начинание и доказани експерти от Научно-техническия съюз откликнаха на поканата да станат част от редакционната колегия на изданието“, продължава приветствието.„Убеден съм във висотата и практическата приложимост на научните Ви разработки, които неизменно задават посоките на развитие на икономиката“, завършва поздравителният адрес.В рамките на форума инж. д-р Стефан Сулаков- ръководител отдел „Енергийни режими“ към ЦДУ на ЕСО представи участието на дружеството в научния проект CROSSBOW, реализиран по европейската програма „Хоризонт 2020“.Голям интерес провокираха и презентациите на Виктория Поповска-ръководител управление „Електроенергиен пазар“ и на Георги Мумджиев от отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“. Виктория Поповска представи работата на ЕСО в отговор на предизвикателствата пред балансиращия пазар в България и европейските насоки за електроенергийно балансиране. С презентацията на Георги Мумджиев делегатите на форума се запознаха с напредъка по обединение на пазарите в рамките на деня по проекта XBID.