Новини

ЕСО проведе търгове за закупуване на разполагаемост за студен резерв от производителите и потребителите на електрическа енергия за периода от 1.08.2019 до 31.07.2020 година
25.07.2019 г.

Втора поредна година ЕСО проведе търгове за закупуване на разполагаема активна мощност за бавен третичен (студен) резерв от големите индустриални потребители на електрическа енергия. След провеждането през 2018 на търг за потребителите за периода от 01.11.2018 г. до 29.02.2019 г, тази година ЕСО отново предостави възможност на потребителите на електрическа енергия да участват като доставчици на разполагаемост за студен резерв, но вече за целия регулаторен период от 1.08.2019 до 31.07.2020 година.
На 25 юли 2019 година в ЕСО бяха отворени постъпилите оферти от кандидатите за участие в търговете за закупване на разполагаемост за студен резерв от производителите и големите индустриални потребители на електрическа енергия за периода от 1.08.2019 до 31.07.2020 година.
Резултатите от проведените търгове за закупуване на разполагаема активна мощност за бавен третичен (студен) резерв от производители и потребители на електрическа енергия са публикувани на интернет-страницата на ЕСО - eso.bg в секция „Електроенергиен пазар – Допълнителни услуги“.