Новини

Издигнат е първият стълб от вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас
23.08.2019 г.

На 22 август 2019 г. е издигнат първият стълб на новата електропроводна линия 400 kV, свързваща подстанция „Марица изток“ с подстанция „Бургас“.
Електропроводът, част от вътрешната 400-киловолтова преносна електрическа мрежа на България, е с дължина 150 километра. Трасето на новата въздушна линия преминава през територията на осем общини Гълъбово, Тополовград, Тунджа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас.
Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Проектът е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг”. Електропроводът е от общосистемно значение за Република България и повишава сигурността на работа на преносната система.
За осъществяване на проекта е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 60 млн. лева. Новият електропровод ще бъде пуснат в експлоатация през 2021 година.