Новини

ЕСО обявява стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката
29.12.2016 г.

По повод 10-годишнината на дружеството, ръководството на ЕСО инициира стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката, които след това да приложат наученото в структурата на ЕСО. Една инициатива, която ще подкрепи даровитите деца, а и ще подпомогне кадровите нужди на дружеството в контекста на необходимостта академичното обучение да отговаря на потребностите на бизнеса от професионално подготвени специалисти.

12 студента от всеки курс на обучение в техническите университети на страната и СУ „Св. Климент Охридски“, обучаващи се в специалности енергетика или информационни технологии, ще получат финансова подкрепа от дружеството. Стипендията е в размер на учебната такса плюс допълнителна сума от 2000 лева за една академична година.

Право да кандидатстват за стипендиантската програма на ЕСО ще имат студенти редовна форма на обучение в електротехнически специалности, завършили успешно първия семестър с минимален успех „много добър 4,50“, както и дипломиралите се със степен „бакалавър“.

Подборът на кандидатите ще премине през два етапа-по документи и събеседване/интервю/.

Одобрените стипендианти ще подпишат договор с ЕСО, който по смисъла на чл.229 от Кодекса на труда, ангажира дружеството след завършване на обучението им да ги приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения срок.

Повече информация...