Новини

Вторият брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ вече е публикуван на интернет-страницата на ЕСО
27.09.2019 г.

Изданието е посветено на темата за развитието на електроенергийния пазар в региона. Статиите и материалите селектират своеобразна дискусия по актуалната тема, както и по наболелия въпрос за бъдещето на въглищните централи.

Различните гледни точки за перспективите пред термичните централи, необходимостта от развитие на ядрената енергетиката, потенциалът на ВЕИ-технологиите за гарантиране енергийния баланс на страната са част от акцентите в новия брой на специализираното списание. В специално интервю за списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ председателят на Съвета на директорите на БЕХ и изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ Андон Андонов представя своите приоритети за развитие на сектора.

Електроенергийният системен оператор съвместно с Българската независима енергийна борса активно работи за постигане целите на общ европейски енергиен пазар. Статията на изпълнителния директор на БНЕБ Константин Константинов, както и интервюто на изпълнителния директор на ЕСО Ангелин Цачев за списание „Ютилитис“ разкриват в детайли усилията на специалистите за обединение на пазарите в региона на Югоизточна Европа.

Броят завършва с новата ни рубрика „АртЕнергия“, която разказва за дните на юбилейното издание на престижния фестивала „Празници на изкуствата Аполония“. През 2019 година форумът отбеляза 35-та си годишнина с блестяща програма. Електроенергийният системен оператор подкрепи реализацията на юбилейното издание.