Новини

Електроенергийният системен оператор участва във второто издание на инициативата на ЕК "Дни на проектите от общ европейски интерес"
09.12.2019 г.

Новият еврокомисар по енергетиката Кадри Симсън приветства участниците в изложението

„Историята на проектите от общ интерес е европейската история на успеха“. С тези думи комисарят по енергетиката Кадри Симсън постави началото на второто издание на престижното изложение, което срещна опита на повече от 30 организации, работещи за развиване на енергийната инфраструктура в Европа.За втори пореден път щандът на Електроенергийния системен оператор провокира посетителския интерес с представяне на петте проекта, реализирани от дружеството с привлечено съфинансиране от „Механизма за свързване на Европа“, за изграждане на вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“, между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“ и между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“, и междусистемния от п/ст „Марциа изток“ в Република България до п/ст „Неа Санта“ в Република Гърция. Напредъкът по реализацията на проектите получи висока оценка от организаторите на инициативата – Европейската комисия и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“. Опитът на Електроенергийния системен оператор беше препоръчан на компаниите от Словения и Хърватска.Над 30 компании от Франция, Испания, Полша, Словения, Малта, Естония, Литва, Латвия представиха съвместни и индивидуални проекти за подобряване на енергийната инфраструктура в Европейския съюз. С щандове участваха и Европейските асоциации на електроенергийните и газови преносни оператори ENTSO-E и ENTSO G.Конференцията, съпътстваща двудневния форум, дискутира широк кръг от теми, свързани с предизвикателствата и постиженията при изпълнението на проектите от общ интерес. Механизмите за финансиране на трансевропейската инфраструктура, сътрудничеството при планирането, добрите практики в областта на обществените поръчки и технологичните решения при изпълнението на проектите от общ интерес бяха част от коментираните теми по време на форума.