Новини

„20 приоритета в енергетиката за 20 години напред“-темата на новия брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО
28.02.2020 г.

Брой 4 на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО вече е публикуван на интернет страницата на дружеството

В две поредни издания списанието на Електроенергийния системен оператор „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ очертава 20 приоритета в енергетиката за 20 години напред.

Предизвикателствата пред сектора, свързани с прехода към беземисионно производство на електроенергия и обезпечаване на потреблението с технологии, щадящи околната среда, очертават новия дневен ред на политиките в сектора.

В част първа списанието разглежда първите 10 приоритета. Усилията за постигане на „обединени електроенергийни пазари“ заемат мястото на приоритет № 1. Разговорът с изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов очертава резултатите от съвместната работа с Електроенергийния системен оператор за разширяване на регионалните обединения в пазарните сегменти „в рамките на деня“ и „ден напред“, както и какво предстои в процесите по пазарна интеграция, насочени към създаване на по-добри възможности за пазарните участници и потребителите на електроенергия. Първите 10 приоритета, застъпени в част първа на списанието, посветено на темата „20 приоритета в енергетиката за 20 години напред“, разгръщат и въпросите за успешните партньорства, екологично чистата енергия, енергийната ефективност, сигурността на електроенергийната система, гарантираните доставки, устойчивите енергийни системи, безаварийността, експертния капацитет от ново поколение и модерното инженерство.