Новини

Част втора на темата „20 приоритета в енергетиката за 20 години напред“ в новия брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на Електроенергийния системен оператор
30.04.2020 г.

Новият брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ вече е публикуван на интернет-страницата на ЕСО. В част втора, посветена на темата „20 приоритета в енергетиката за 20 години напред“, продължаваме със следващите 10 приоритета. Една безпрецедентна ситуация за целия свят припомни кой е най-първият приоритет пред всеки първи – здравето. Електроенергийният сектор доказа стратегическото си значение и остана стабилен, гарантирайки непрекъснатото и безпроблемно функциониране на системата. Електроенергийният системен оператор, макар и в дистанционен порядък, продължи с разговорите и срещите в процеса за обединение на електроенергийните пазари в региона. Решително напредва и реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, изпълнявани от ЕСО с финансиране от европейските фондове. В присъствието на представители на финансиращия орган Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК в началото на годината дружеството ни постави началото на строителството на българския участък от междусистемния електропровод 400 kV от подстанция „Марица изток“ в България до подстанция „Неа Санта“ в Гърция. С реализацията на този електропровод и с усилената работа на екипа на ЕСО за обединение на пазарите „в рамките на деня“ и „ден напред“ дружеството успешно преминава „отвъд границите“. Така назоваваме и първия приоритет, с който продължаваме в част втора темата „20 приоритета в енергетиката за 20 години напред“. След него разгръщаме темите „пълна либерализация на електроенергийните пазари“, „защитени и активни потребители“, „интегритет“, „надеждност на енергийните доставки“, „качествени суровини“, „модерни технологии“, „възобновяеми енергийни източници“, „иновации“, „киберсигурност“.

В броя отдаваме почит на многоуважавания наш колега Камен Тодоров, който след дълго боледуване ни напусна на 21 април 2020 година. Цялата електроенергийна гилдия скърби от загубата на изключителния професионалист и достоен човек. Камен Тодоров ще остане в историята на българската енергетика като основоположник на предприятие „Мрежи високо напрежение“ и съзидател на Електроенергийния системен оператор, за чийто растеж и развитие работи до последния час на земния си път. Дълбок поклон пред паметта на светлата личност на Камен Тодоров!