Новини

Денят на енергетика-повод за отличия и равносметка
19.06.2020 г.

         66 дългогодишни служители на Електроенергийния системен оператор бяха отличени за приноса им в развитието на дружеството по повод Деня на енергетика.

        „Професионалният празник на заетите в енергетиката винаги е повод за равносметка на изминатия път. Макар и в необичайна обстановка, в Електроенергийния системен оператор продължихме усърдно да работим по набелязаните задачи. Искам да засвидетелствам своята признателност към екипа на дружеството за отговорното и професионално поведение в извънредната обстановка, която наложи ревизиране и гъвкаво адаптиране на предварително заложените графици.С уважение и признателност приветствам всички ангажирани с експертния си потенциал в Електроенергийния системен оператор и в стратегическия за икономиката на страната отрасъл“, се казва в обръщението на изпълнителния директор на ЕСО Ангелин Цачев към служителите на дружеството по повод Деня на енергетика.

         Тази година един от дългогодишните служители, отличени от ръководството на ЕСО,  е ръководителят на Мрежови експлоатационен район-Пловдив Никола Алимански.

        Разговаряме с него за изминатия път и за уроците от придобития опит. „Подготвяй и пази хората“ с тези думи Никола Алимански описва най-важния урок от над 35-годишния си професионален опит в енергетиката. „Работата в нашата сфера е отговорна, рискова и много натоварена, ето защо подготовката и опазването на човешкия ресурс са от водещо значение“, казва още Никола Алимански . Провокираме го да се върне назад във времето на професионалния му път и да ни разкаже за най-голямото предизвикателство, пред което се е изправял. Той си спомня дните от 7 до 13 март 2015 година, когато тежките метеорологични условия водят до множество аварийни изключвания. На въпроса ни кое е най-доброто качество, което е възпитала и изградила професията в него през всички тези години, той отговаря: „Умение за вземане на бързи решения в критични ситуации, и търпение.“

        Сред наградените служители през 2020 година е и ръководителят на Териториално диспечерско управление Изток.

       Петър Димитров е с над 35 години стаж в енергетиката. Диспечерската работа е една от най-отговорните дейности в системата, защото носи тежестта за управлението на електропреносната мрежа в реално време. „Трезва оценка и незабавна адекватна реакция при всяка критична ситуация.“ С тези думи Петър Димитров отговаря на въпроса ни за качествата, необходими за диспечерската професия и уроците на придобития опит. На поколенията, които ще го наследят на това поприще, той иска да завещае урока да се отнасят съзнателно и отговорно към работата си.

        Разговаряме и с Красимир Влъчков – също един от дългогодишните служители на дружеството, отличени през 2020 година по повод Деня на енергетика.

        Той е един от диспечерите в Централно диспечерско управление, върху които пада тежестта и отговорността на управлението на електроенергийната система на страната.

        Питаме Красимир Влъчков как би назовал с три думи уроците от придобития опит за над 35 години професионален стаж в една от най-отговорните области на енергетиката-диспечерската работа. Неговите три думи са: „Екип, Креативност и Честност“. Търсим в спомените на Красимир Влъчков и най-голямото предизвикателство, пред което го е изправяла професията. „Професионалната ми кариера премина през едни от най-интересните периоди на енергетиката“, разказва той.

        Повече за споделеното от тазгодишните дългогодишни служители, отличени за приноса им в развитието на електропреносния оператор, четете в новия брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, който ще бъде публикуван в края на месец юни.