Новини

Електроенергийният системен оператор-съучредител на Югоизточния координационен център за сигурност на електроенергийните мрежи
27.07.2020 г.

Операторите на преносни системи на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа - Southeast Electricity Network Coordination Center (“SEleNe CC”) със седалище в Солун, Гърция.

 

       

Четирите преносни оператора имат равно участие в дяловия капитал на новото дружество. Съгласно европейската регулаторна рамка, основните отговорности на SEleNe CC по регионалната мрежова сигурност са анализ на експлоатационната сигурност, координирано планиране на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет, краткосрочна и близо до реалното време прогноза на адекватността, изготвяне на модели на отделна и обща електроенергийна мрежа, и предоставяне на данните. Бордът на директорите на “SEleNe CC” е в състав: Ioannis Kampouris (IPTO) - председател и изпълнителен директор, Ангелин Цачев (ЕСО ЕАД), Enrico Maria Carlini (TERNA SpA) и Andrian Suta (Transelectrica) - членове на Борда на директорите.

Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор, Ангелин Цачев приветства учредяването на Югоизточния координационен център за сигурност на електроенергийните мрежи с думите: „Регионалният координатор на сигурността, който стана факт след ползотворните преговори между страните, ще гарантира сигурната експлоатация на електроенергийните системи. Неговото създаване идва в отговор на настоящите предизвикателства пред електропреносните оператори. Съвместната ни работа в Центъра ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството между преносните оператори в посока обединение на електроенергийните пазари в региона в контекста на пълната либерализация и приобщаването на Западните Балкани. Географската свързаност на нашите държави изисква активното ни сътрудничество за хармонизирано управление на европейската енергийна система. Убеден съм, че работата на дружеството ще гарантира сигурността на доставките на електроенергия. Услугите, който ще предоставя учреденият регионален координатор на сигурността, ще допринесат за надеждния обмен на данни и информация между операторите на електроенергийните системи и за увеличаване ефективността на електропреносните мрежи.“

Ioannis Kampouris, Председател и Изпълнителен Директор на “SEleNe CC”, заяви: “Учредяването на SEleNe CC е съществена стъпка в посока към по-тясното и по-ефикасно сътрудничество между преносните оператори от държавите-членки на ЕС в Югоизточна Европа по отношение на сигурността на доставките и сигурността на електроенергийните мрежи. Очакваното обединение на съответните пазари ще бъде следващата стъпка към хармонизиране и интегриране на региона в единния европейски електроенергиен пазар, което ще доведе до значителни ползи за потребителите. Учредяването на дружеството е резултат на колективните усилия и стана възможно благодарение на координираните действия на всички преносни оператори. Искам да благодаря на всички тези, които допринесоха за постигането на тази амбициозна цел, както и за постоянството и настойчивостта, която показаха. Искам също така да поздравя членовете на Борда на Директорите и да им пожелая успех в работата. Уверен съм, че SEleNe CC ще има ключова роля, осигурявайки ефикасност и прозрачност в полза на всички участници, продължавайки и разширявайки традицията на добро и ефикасно сътрудничество между преносните оператори в нашия регион.”

Председателят на италианския преносен оператор TERNA SpA, Valentina Bosetti подчертава:Тази инициатива, която е част от координационните проекти на електроенергийните системни оператори за безопасно управление на европейската електроенергийна система, консолидира стратегическата роля на Терна в Европа и Средиземноморието. В момента имаме 26 взаимовръзки със съседни страни, които допринасят за превръщането на италианската електроенергийна система в европейска по безопасен, ефективен и устойчив начин. Този нов проект засилва сътрудничеството между електроенергийните системни операторите и насърчава енергийния преход, който се осъществява в Италия и Европа. Новият план на Терна за развитие до 2020 г. предвижда над 14 млрд. евро инвестиции за националната електрическа мрежа и за по-нататъшно свързване на Италия с други страни, в съответствие с целите за декарбонизация на ЕС.

Изпълнителният директор на румънския преносен оператор Transelectrica SA, Catalin NITU заяви: „Подобряването на сигурността на доставките и сътрудничеството както на организационно, така и на техническо ниво ни доближава с още една стъпка към една енергийно интегрирана Европа.  Тази стъпка е част от обичайното и необходимо развитие за регионалната енергийна сигурност, в светлината на осъществяването на новия модел на общ електроенергиен пазар.  Искам да изразя благодарността си към колегите и партньорите, които демонстрираха професионализъм и ангажираност за създаването на този център“.