Новини

Екипите и съоръженията на ЕСО са в готовност за работа при есенно-зимни условия
12.10.2020 г.

Електроенергийният системен оператор реализира ремонтни и рехабилитационни дейности на обща стойност над 22 млн. лв. за гарантиране безаварийната работа на съоръженията на дружеството през есенно-зимния период.

Извършена е пална профилактика на 48 подстанции. Финализирани са ремонтните дейности в други 20 подстанции, между които „Искър Индустрия”, „Кракра”, „Радомир”, „Марек”, „Кюстендил”, „Бобов дол”, „Елин Пелин” ,“Ален мак”, „Червен бряг“, „Тръстеник“, „Кубрат”, „Балчик“ , „Албена“  и др.

Направен е обход на 856 електропровода. Прочистени са над 350 км. просеки на въздушни линии на територия от близо 9000 декара.

Подменени са 120 км. мълниезащитни въжета на въздушни линии „Дервеня-Полигон“, „Младежко“, „Шипка“, „Светлина“ и „Одрин“. Възстановено е антикорозионното покритие на електропроводи „Мелник“, „Чирен-Вършец“, „Паскал“, „Баба Вида“, „Гложене“, „Щастливеца“, „Острец-Яворец“, „Безмер“, „Стрелец“, „Певец“ и др.

Автомобилният парк също е приведен в пълна готовност за зимата. Дружеството разполага и с 10 машини със специално предназначение (УТВ),  4 високопроходими автокрана, 28 автовишки с повишена проходимост, 56 високопроходими автомобила. Мобилните екипи  са оборудвани с всички необходими комуникационни средства за обмен на информация, както и с инструменти, резервни материали и облекло за работа при специфични зимни условия.

В над 50 подстанции напълно са финализирани дейностите по реконструкция на открити разпределителни уредби 110 kV, изграждането на системи за автоматизирано управление на подстанциите, видеонаблюдение, периметрова охрана и пожароизвестяване.

Електроенергийният системен оператор изпълнява стриктно заложеното в инвестиционната програма на дружеството за развитие на електропреносната мрежа.

През 2020 година продължи работата и по изграждането на петте 400-киловолтови електропроводи от общ европейски интерес, които дружеството реализира с привлечено съфинансиране от „Механизма за свързване на Европа“.