Новини

„Енергетиката след 2020 година- перспективи и визии“ е темата на декемврийския брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО
04.12.2020 г.

Броят повдига въпросите за предизвикателствата, които остават за решаване в перспективата на новата 2021 година.

Последният брой за 2020 година на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО събира на страниците си постиженията на екипите на дружеството през изминалите 366 дни. Електроенергийният системен оператор решително продължи по набелязаните цели с водещ акцент гарантиране непрекъснатото и качествено електрозахранване на страната. Екипите на дружеството отговорно следваха „дневния ред“ на сектора, но с поглед напред към идните години, когато въглеродният отпечатък ще бъде чувствително намален, когато европейските електроенергийни пазари ще бъдат обединени, потребителите на електроенергия ще станат активни участници в един напълно либерализиран пазар. Всички тези фокусни аспекти от развитието на енергетиката са разгърнати на страниците на последния за 2020 година брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“. В търсене на пътя към осъществяването на приоритетните политики в сектора в светлината на предстоящата 2021 година броят започва с една равносметка „От първо лице“ за решителния напредък на дружеството в реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които ЕСО осъществява с привлечено европейско съфинансиране. Новите електропроводи 400 kV са в ключовата фаза на финализиране на тяхното изграждане. Нарочен филм http://projects.eso.bg/projects/index_bg.html; https://www.youtube.com/watch?v=CzARZZbfPCo&t=24s запечата строителството на въздушните линии, които ще увеличат междусистемния капацитет на границите ни с Румъния и Гърция и ще способстват процеса по интеграция на електроенергийните пазари в региона. Как напредва обединението на пазарите на електроенергия, за което работят съвместните усилия на ЕСО и БНЕБ, и какво предстои в тази посока през 2021 година, разказват Константин Константинов и Никола Габровски от БНЕБ. Милена Стоянова, ръководител отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“ в ЕСО,  „С поглед в бъдещето“ очертава ролята на активните потребители в процеса на либерализация на електроенергийните пазари. Рубриката „Експертният капитал на ЕСО“ ви среща с двама електроинженери, които се грижат за поддръжката и ремонта на електропроводите в експлоатационните райони на дружеството в Хасково и Русе.