Новини

Съвместни тестове за предоставяне на ръчно вторично регулиране на честотата (рВРЧ – mFRR) между Албена АД и ЕСО ЕАД
09.12.2020 г.

През последните няколко месеца партньорите в проекта X-FLEX - Албена АД и ЕСО ЕАД бяха заети с извършване на тестове и експерименти за ръчно вторично регулиране на честотата (рВРЧ), които трябва да бъдат демонстрирани като част от българския пилотен проект по X-FLEX. Пандемичната ситуация, свързана с COVID-19 в България, постави многобройни предизвикателства, но не спря екипите да завършат успешно необходимите тестове. Резултатите от тях ще послужат не само за рационализиране на същността на демонстрацията на българския пилотен клъстър, но и за по-доброто оформяне на фокуса на X-FLEX-инструментите в процес на разработка.

В първата част на теста Албена АД използва съществуваща инфраструктура от вече преоборудвани интелигентни бойлерни системи в 6 от своите хотели. Всяка бойлерна система е разположена в сутерена на всеки хотел или близо до него и се състои от 5 до 12 отделни бойлера, свързани последователно. Бойлерните системи се използват активно през летния сезон за осигуряване на топла вода за гостите. Тези системи също се наблюдават и контролират дистанционно като част от SCADA-системата за енергийно наблюдение и контрол на курортния комплекс "Албена" АД. Екипът на курорта използва тези бойлери, за да създаде на практика единна услуга за ЕСО,  с цел осигуряване на резерв за рВРЧ в посока нагоре и надолу. Подобна услуга е в основата на демонстративните дейности на българския пилотен клъстър и се смята, че значително ще подобри стабилността и надеждността на електроенергийната система в Североизточна България като използва предимно съществуваща инфраструктура с минимални допълнителни инвестиции. Екипът на ЕСО следи за отклонения от графика за трансграничен обмен, по-големи от праговата стойност от 20 MW, приета за критерий при тестовете. По време на такива събития операторите на ЕСО  уведомяват операторите на к.к. "Албена" да активират резерва за рВРЧ в посока нагоре или надолу. В резултат операторите на Албена АД изключват или включват под товар съответно всички бойлерни системи.

 

инж. Николай Чавдаров и д-р инж. Стефан Сулаков от ЕСО ЕАД по време на тестовете

 

Предвид факта, че текущата способност на к.к. "Албена" е да осигури диапазон за регулиране на работната си мощност от около 600kW +/- 300kW през редовния летен сезон, усилията могат да се считат за незначителни по отношение на общото въздействие върху параметрите на мрежата. Предварителните резултати от теста обаче показаха голям потенциал за оказване на действително въздействие при наличието на по-голямо портфолио от дистанционно управлявани бойлерни системи. Като част от X-FLEX, к.к. Албена предвижда планове за разширяване на преобразуването на всички свои стари електрически бойлерни уредби в дистанционно управлявани блокове, които се очаква да осигурят съвместно около 1MW +/- 500kW регулиране на работната мощност. В същото време подобна услуга няма да възпрепятства достъпа на гостите на курорта до топла вода. Екипите на к.к. "Албена" и Електроенергийния системен оператор са удовлетворени и очакват реализацията на решението за стабилност на мрежата, използвайки модерната автоматизация, чрез разработените X-FLEX-инструменти.

 
 
инж. Свилен Пиралков от Албена АД по време на тестовете

 

Във втората част на тестовете беше използвана съществуващата 200kWh батерия, инсталирана на място в к.к. "Албена", която може да осигури максимална мощност на зареждане или разреждане до 120kW. Екипът на ЕСО отново наблюдаваше за отклонения по-големи от 20MW от графика за трансграничен обмен. По време на такива събития операторите на ЕСО отново уведомяват операторите на к.к.  "Албена" за активация на резерва за рВРЧ в посока надолу или нагоре. Операторите на курортния комплекс съответно използват дистанционните възможности за управление на батерията, за да зареждат или разреждат устройството. Въпреки че прякото въздействие от тестовете върху работните параметри на мрежата може да се счита за незначително, потенциалът отново може да се окаже огромен, ако к.к. "Албена" разполага с по-голям парк от дистанционно управлявани батерии.

Тези тестове показаха много добри резултати за постигането на целта, която к.к. "Албена" и ЕСО са си поставили в рамките на проекта X-FLEX. Създаването на възможност различни активни потребители да предлагат допълнителни услуги (рВРЧ) като участници в свободния енергиен пазар ще допринесе за по-голяма ефективност, стабилност, намаление на разходите и използване на предимно съществуващата инфраструктура при доставка на енергия до крайния потребител. Това е важна стъпка напред, която допълнително ще увеличи възможността за участие в енергийната мрежа на разпръснати възобновяеми източници. 

Следващата цел, която  к.к. "Албена" и ЕСО са си поставили, е провеждането на тест за предоставяне на рВРЧ, но с 1 MW биогаз енергийна централа. Този тест не би могъл да се състои без съдействието на Перпетуум мобиле БГ АД, които притежават биогаз централата. Предвижда се тестът да се проведе през пролетта на 2021 г.

Детайлни резултати от тестовете, както и от бъдещи демонстрации по проекта X-FLEX ще бъдат публикувани в предстоящите броеве на списание „ЕНЕРГЕТИКА – Електроенергийни ракурси“ (http://www.eso.bg/?did=314).

Следвайте ни на нашия уебсайт (http://www.eso.bg/?did=377) и в социалните мрежи - Twitter @XFlex_H2020. Може да следвате и нашия партньор к.к. "Албена" (https://albena.bg/bg/novini-i-statii), както и развитието на проекта X-FLEX (http://xflexproject.eu/news/).