Новини

В рамките на синхронната зона на Континентална Европа е възникнало смущение
08.01.2021 г.

Възникналото смущение е довело до повишаване на системната честота до 50,3 Hz. Към момента всички диспечерски управления на контролните блокове в синхронната зона на Континентална Европа работят съвместно за отстраняване на смущението. Претоварването на  електроенергийната системата в синхронната зона на Континентална Европа доведе до нарушаване на електроснабдяването в някои части на България. Поетапно се възстановява прекъснатото електрозахранване на засегнатите потребители.