Новини

Български енергиен холдинг ЕАД стартира конкурсни процедури
03.02.2021 г.

На 2 февруари 2021 г., Български енергиен холдинг ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на органите за управление и контрол на дъщерните дружества на БЕХ - публични предприятия, в които БЕХ притежава 100 % от капитала.

Процедура за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД:

Покана

Информация

Методика

Заявление

Декларация