Новини

„Зеленият път на енергетиката“ е темата на новия брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО
24.02.2021 г.

В изданието търсим мястото на водорода като алтернативен енергиен източник. Броят започва с разговори с председателя на „Булатом“ Богомил Манчев и с изпълнителния директор на Националната електрическа компания Иван Йончев.

С последните промени в Закона за енергетиката България става една от малкото страни, които дават дефиниция на термина „зелен водород“- получен чрез електролиза или други технологии, използващи възобновяеми източници. За бъдещето на водородната и ядрената енергетика у нас разговаряме с председателя на „Булатом“ Богомил Манчев часове преди официалната церемония за присъединяването на България към Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На церемонията беше подчертано , че постигането на европейските цели за въглероден неутралитет е немислимо без ядрената енергетика. Същият акцент се очертава и в разговора ни с председателя на „Булатом“. В интервюто, специално за списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, Богомил Манчев се обявява за изграждане на 7 и 8 блокове на АЕЦ „Козлодуй“ успоредно със строителството на АЕЦ „Белене“. За мястото на ВЕЦ и по-специално на най-голямата помпено-акумулираща ВЕЦ в Югоизточна Европа – ПАВЕЦ „Чаира“ в енергийния баланс на страната разговаряме с изпълнителния директор на Националната електрическа компания Иван Йончев. Тези и още аспекти на дискусионните въпроси от енергетиката са събрани на страниците на първия за 2021 година брой на списанието на ЕСО „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, обединени под водещата тема „Зеленият път на енергетиката“.