Новини

ЕСО стартира програма за платен летен стаж за всички студенти във висшите учебни заведения в страната и чужбина
05.03.2021 г.

Електроенергийният системен оператор започва програма за платени летни стажове на студенти, обучаващи се във всички специалности във висшите учебни завадения в страната и чужбина. Целта на стажантската програма на дружеството е да осъществи социално отговорна, ефективна връзка между бизнеса и образованието. Инициативата на ЕСО е насочена към осигуряване на ценен практически опит и възможност за кариерно развитие на младите специалисти в напредничава компания от сектора на енергетиката. Платените стажове, с продължителност до 3 месеца, ще се провеждат в периода от 1 юни до 30 септември и ще осигурят на студентите възможност за прилагане на знанията в реална работна среда и за обогатяване на наученото, чрез преживяване извън учебните зали.

Стажантската програма на Електроенергийния системен оператор цели да благоприятства прехода на студените от висшите учебни заведения към реалната работна среда, да способства развитието на професионалните контакти на младите хора, да мотивира стремежа към професионална реализация в сферата на енергетиката и да подготви бъдещите кадри за развитие на електроенергетиката.

Всеки стажант на ЕСО ще има индивидуален ментор, който да подпомага персоналното практическо обучение със съвети и професионални напътствия. Менторите от ЕСО ще преминат специална обучителна програма. Студентите ще имат възможността да придобият нови знания и умения от най-добрите експерти в сферата на енергетиката сред служителите на ЕСО.

По време на стажантската програма ще бъдат организирани и допълнителни дейности за стимулиране интереса към професията – дебати, състезания с реални  практически задачи и казуси.

Стажантската програма на ЕСО е активно средство за подготовка на необходимите кадри за сектора сред младите специалисти, както и свързващо звено между бизнеса и академичното образование в отговор на съвременните кадрови потребности на енергийната индустрия.