Новини

Електроенергийният системен оператор и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество
23.04.2021 г.

Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров подписаха Меморандум за сътрудничество.

С подписите си на документа двете страни скрепиха готовността си да разширят съвместната работа между независимия електропреносен оператор на България и Университета за национално и световно стопанство, за да осигурят по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от висшето учебно заведение.

„Сътрудничеството с академичните среди и висшите учебния заведения в страната и чужбина е сред основните приоритети на ЕСО. Електроенергийният системен оператор подкрепя осъвременяването на експертния потенциал в енергетиката и е с доказани традиции в привличането на млади специалисти. Стремим се и създаваме насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация“, подчерта изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев по време на подписването на меморандума. Той обяви, че от 1 юни тази година Електроенергийният системен оператор започва изпълнението на програма за платени летни студентски стажове, чиято цел е да осигури възможност за придобиване на практически опит от младите специалисти в структурите на ЕСО. „Тясното сътрудничеството между висшите учебни заведения и бизнеса е от ключово значение за качественото кадрово обезпечаване на икономиката на страната и на енергийния сектор в частност“, изтъкна още изпълнителният директор на ЕСО.

„За нас е чест да подпишем Меморандум за сътрудничество с такъв стратегически работодател, какъвто е Електроенергийният системен оператор. Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото висше учебно заведение за бизнес обучение в България и региона“, каза неговият ректор проф. Димитър Димитров.

Меморандумът предвижда провеждане в ЕСО на практически занимания, обучения, стажове и консултации за студентите на УНСС. Изложения и трудови борси ще представят пред възпитаниците на университета възможностите за кариерно развитие в електропреносния оператор на България. В документа е записано още, че ще бъдат организирани съвместни публични лекции, дискусии и научно-изследователски проекти.

„Уверен съм, че с днешния акт поставяме началото на едно успешно сътрудничество между ЕСО и Университета за национално и световно стопанство, което ще ни донесе дългосрочни ползи“, заключи изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев.