Новини

ЕСО направи дарение на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в МБАЛСП „Н.И.Пирогов“
03.02.2016 г.

ЕСО ЕАД дари на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в МБАЛСП „Н.И.Пирогов“ специализирана медицинска апаратура - мешграфт /дерматом/. Това е специфичен уред за обработка на човешка кожа преди поставянето й върху раните на пострадал от изгаряния пациент. Комплексът по изгаряне на МБАЛСП „Н.И.Пирогов“ е единственият специализиран център в страната оборудван за лекуване на болни с тежки електрически изгаряния. Ръководството на Електроенергийния системен оператор прави дарението в знак на признателност за професионалната и надеждна помощ, която специалистите от Клиниката винаги са оказвали на нуждаещите се служители на дружеството. Новият уред сериозно ще облекчи работата на специалистите при лечението на пострадалите от електрически и други изгаряния.