Новини

59 дългогодишни служители на ЕСО с отличия по повод Деня на енергетика 2021 година
18.06.2021 г.

Ежегодно професионалният празник на заетите в енергийния сектор става повод за отличаване на дългогодишните служители с принос в развитието на електропреносната мрежа на страната.

„Благодаря Ви за всеотдайността и професионализма! Сърдечно Ви пожелавам крепко здраве, дълголетие и лично щастие! Продължавайте все така отдадено да се реализирате в този изключително важен сектор на българската икономика. Използвам случая да изразя уважението си към приноса на всеки от вас за развитието на българската енергетика и за сигурността на европейската електропреносна мрежа. Нашата принадлежност към европейското семейство на електропреносните системни оператори ENTSO-E е сигурен знак за високия ни професионализъм и признание за стратегическата роля на Електроенергийния системен оператор. През отминалите месеци общите усилия на специалистите от дружеството доведоха до значими постижения. Завършихме реализацията на три от проектите от общ европейски интерес за изграждане на 400-киловолтовите електропроводи за разширяване на трансевропейската инфраструктура. Пускането в експлоатация на новите съоръжения съществено ще подобри междусистемната свързаност и ще увеличи преносните способности в подкрепа присъединяването на нови ВЕИ-мощности и постигане целите за декарбонизация на европейската енергетика. Постигнахме и решителен напредък в процеса по присъединяване на българския електроенергиен пазар към единния европейски пазар на електроенергия.

С тези думи г-н Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор, приветства служителите на дружеството по повод професионалния им празник.

Празниците са повод за равносметка и оценка на свършената работа. Казват, че ако обичаш работата си, няма да имаш нито един работен ден през живота си. Тази максима със сигурност важи за специалистите на ЕСО.

Разговаряме с двама от отличените дългогодишни експерти на ЕСО- Тошко Чанев, заместник-ръководител на Мрежови експлоатационен район - Варна и Евгений Генев –енергиен диспечер от Териториално диспечерско управление - Изток. „Потомствен енергетик съм и предизвикателствата, свързани с развитието и експлоатацията на електропреносната мрежа са неделима част от професионалния ми житейски път“, споделя Тошко Чанев. „Много проекти бяха реализирани през настоящата година във варненския експлоатационен район - рехабилитация на обекти, изграждаха се нови съоръжения. Целенасочени усилия се инвестираха за модернизацията на енергийната инфраструктура във Варненска и Добричка област, разказва с удовлетворение заместник-ръководителят на Мрежови експлоатационен район – Варна към ЕСО.

Срещаме за разговор и енергийния диспечер от Териториално диспечерско управление – Изток Евгений Генев, също отличен по повод Деня на енергетика 2021 година. Работата на енергийния диспечер е много динамична и отговорна, и не на последно място изключително интересна. Ежедневието ни е изпъстрено с предизвикателства, изненади, възможности за растеж и усъвършенстване“, разказва диспечерът с над 36-годишен стаж в енергетиката Евгений Генев.

Интервютата с дългогодишните служители на ЕСО, отличени по повод Деня на енергетика 2021 година, четете в празничния юнски брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“.