Новини

Рекорден ръст на потреблението на електроенергия от над 7700 MW отчита ЕСО
10.01.2017 г.

Екстремно ниските температури доведоха до ръст на електропотреблението и в пиковите часове на 9 януари 2017 година товарът на електроенергийната система надхвърли 7 600 MW. Прогнозата на Централно диспечерско управление за 10 януари 2017 година, когато се очаква да бъде най-студеният ден за периода със средно дневни температури от -12 градуса, е товарът в 19 час да достигне 7 729 MW.
В отговор на очакваното увеличение на потреблението, на 8 януари 2017 година в унисон с обичайната практика, ЕСО се обръща към румънския системен оператор Транселектрика за аварийна помощ. Това е една от специфичните форми на взаимодействие между системните оператори при прогнозирана нарушена адекватност на ЕЕС. Аварийната помощ не е задължителна и тя се дава само, когато съответният оператор има такива резерви и възможности.
За последен път България дава аварийна помощ на Република Румъния и Транселектрика на 06.11.2014 година. С тримесечно предизвестие румънският оператор Транселектрика едностранно прекратява действащото споразумение за аварийна помощ между двете страни.
Независимо от отказа на румънския оператор за предоставяне на поисканата помощ, българската електроенергийна система успешно покрива рекордното натоварване.