Новини

ЕСО е с нова интернет страница с модерна визия в полза на инвеститорите и потребителите
17.07.2021 г.

Електронна географска карта с обектите на ЕСО, илюстрираща оперативните възможности за присъединяване на нови генериращи мощности, е част от новите функционалности на интернет страницата. Новият уебсайт на ЕСО осигурява на потребителите богата информация от различните направления в работата на дружеството и лесен достъп до всички услуги, предлагани от независимия преносен оператор.

Съществена функционалност в новия уебсайт на ЕСО e електронната географска карта с актуална информация за оперативните възможности за присъединяване на производители и потребители на електроенергия. Електронната карта е проектирана с цел да ориентира инвеститорите в нови генериращи мощности. Картата ще се обновява периодично с информация за новоприсъединените обекти към преносната мрежа, както и за изведените от експлоатация. Целта на електронното приложение е да бъде в помощ на инвеститорите и на индустриалните потребители.

Модерната визия на новата интернет страницата на ЕСО идва в отговор на динамичните реалности в енергийния сектор, които задават необходимостта от нов подход в комуникацията.  Новият уебсайт на независимия електропреносен оператор на България осигурява бърз достъп до широк спектър от информация за дейностите на дружеството. Специално видео показва картина на електропреносната система на страната  и новоизграждащите се електропроводи 400 kV, реализирани от ЕСО в рамките на пет проекта от общ европейски интерес и съфинансирани от „Механизма за свързване на Европа“.

Потребителите на новия уебсайт на ЕСО ще открият детайлна информация за инвестиционната политика на дружеството, насочена към разширяване на преносните способности на мрежата. Специална секция е отделена за проектите за интегриране на българския електроенергиен пазар към единния европейски пазар, в осъществяването на които ЕСО участва с активен принос. Международната дейност и включването на дружеството в ключови европейски проекти също намират централно място в новия уебсайт на българския електропреносен оператор.

Уебсайтът предлага и директен достъп до профилите на Електроенергийния системен оператор  в социалните комуникационни канали.