Новини

ЕСО въведе в експлоатация и третия електропровод по петте проекта от общ интерес, реализирани от дружеството с европейско съфинансиране
02.08.2021 г.

Вътрешният електропровод 400 kV, свързващ подстанции Варна и Бургас, е третият проект от общ европейски интерес, успешно финализиран от ЕСО през 2021 година. Той е от ключово значение за развитието н трансевропейската инфраструктура.

Вътрешният електропровод 400 kV между Варна и Бургас е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. За изграждането на вътрешната въздушна линия ЕСО привлече безвъзмездно европейско финансиране от 60 милиона лева от „Механизма за свързване на Европа“.  Електропроводът е с дължина 86 километра и свързва подстанция Варна с подстанция Бургас. Новата въздушна линия е от общосистемно значение за Република България и ще повиши сигурността на работа на електропреносната система. Електропроводът е част от група проекти от общ интерес „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния”, необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север – Юг. Въвеждането в експлоатация на новия електропровод 400 kV между Варна и Бургас ще допринесе за подобряване на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния и ще способства предстоящото обединение на пазарите в сегмента ден напред на българо-румънска граница.

Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, изпълнявани от Електроенергийния системен оператор, за изграждане на 465 км нови електропроводи 400 kV и разширяване на четири подстанции, управлявани от дружеството.

Вътрешният електропровод 400 kV, свързващ подстанции Варна и Бургас, е третият проект от общ европейски интерес, успешно финализиран от ЕСО през 2021 година. През март месец Електроенергийният системен оператор завърши изграждането и въведе в експлоатация вътрешните електропроводи между подстанция „Марица изток“ и подстанция „Бургас“ и между подстанция  „Марица изток“ и открита разпределителна уредба на ТЕЦ „Марица изток 3“.

В напреднал етап на изпълнение са и проектите за изграждане на вътрешния електропровод 400 kV между подстанция „Пловдив“ и подстанция „Марица изток“ и на междусистемния електропровод 400 kV, свързващ подстанция Марица-изток в България и подстанция Неа Санта в Гърция.

Реализацията на петте 400-киловолтови електропровода от общ интерес за развитието на трансевропейската инфраструктура ще доведе до увеличаване на електропреносните способности на българо-гръцката и българо-румънската граници, до подобряване сигурността на доставките на електроенергия в региона, ще способства успешната работа на пазарните обединения, както и обезпечаване доставките на електроенергията от новите възобновяеми източници.