Новини

Регионалният координатор по сигурността на електропреносните оператори в Югоизточна Европа беше официално открит на 10 септември 2021 г. в град Солун, Гърция
13.09.2021 г.

На официалната церемония за откриване на Регионалния координационен център SEleNe CC присъстваха министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Костас Скрекас, генералният секретар по енергетика и природните ресурси Александра Сдуку, представители на операторите-акционери и на регулаторните органи на страните съучредители.

Регионалният координатор по сигурността на електропреносните оператори в страните членки на ЕС от Югоизточна Европа- Southeast Electricity Network Coordination Center със седалище град Солун, Гърция започна предоставянето на услуги за своите членове, сред които е и Електроенергийният системен оператор, на 1 юли тази година. Електропреносните оператори на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (Terna) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружеството на 22 май 2020 г. 

 

 

При откриването на Регионалния координационен център SEleNe CC гръцкият министър на околната среда и енергетиката Костас Скрекас заяви: “Стартирането на дейностите на Регионалния център отбелязва началото на нова ера за енергийната сигурност и сътрудничеството в региона. Това е важна стъпка за привеждане на нашия регион в съответствие с европейските политики за енергиен преход, както и за запазване на стабилността на електропреносната мрежа с оглед нарастващия дял на ВЕИ мощностите в европейския енергиен микс.”  

Електроенергийният системен оператор активно участва в диалога за създаване на Регионален координационен център по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа.

 „Изминалите месеци на рекордно високи температури в региона и необходимостта от осигуряване на повишеното електропотребление на страните в Югоизточна Европа доказаха ползата от съществуването на Центъра за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия“, заяви изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев при откриването на центъра. В приветствието си изпълнителният директор на ЕСО изтъкна ключовата роля на Регионалния координационен център за успешното продължаване на процеса по обединение на електроенергийните пазари в Европа за постигане на конкурентни равнища на цените на електроенергията за всички потребители. „Географската свързаност на нашите държави налага отговорно и синхронизирано управление на електропреносните системи, което постига работата на Центъра“, добави още Ангелин Цачев.

Изпълнителният директор на електропреносния оператор на Гърция IPTO Манос Манусакис заяви при откриването: “Днес празнуваме плодовете на тясното сътрудничество между операторите на четирите съседни държави. След много години усилия ние постигнахме общата си цел да създадем Регионалния център за сигурност на електропреносните оператори в Югоизточна Европа.“

Представителят на италианския електропреносен оператор Terna Франческо Дел Пицо подчерта: „Terna е щастлив, че Италия съвместно домакинства стартирането на SEleNe, който събира най-добрите технически компетенции на системните оператори от България, Гърция, и Румъния за подобряване на сигурността на доставките в Югоизточния регион.“

Директорът по регулаторните въпроси на румънския електропреносен оператор Transelectrica  Адриан Сута заяви: „Регионалното сътрудничество в енергийния сектор е ключов фактор за постигане на климатичните цели, с които Европа е толкова силно ангажирана. Чрез създаването на SΕleΝe CC като координационен център за Югоизточна Европа регионът вече е готов да осигури повече ползи на пазара на електроенергия и на обществото като цяло."

Регионалният координатор по сигурността на електропреносните оператори в страните членки на ЕС от Югоизточна Европа- Southeast Electricity Network Coordination Center обхваща два региона за изчисление на преносни способности - Гърция-Италия и Югоизточна Европа. Целта на регионалния координатор е да подобри сигурността в работата на електропреносните мрежи на Югоизточна Европа.Услугите, които предоставя Регионалният координатор на сигурността допринасят за подобряване обмена на информация между електропреносните оператори и гарантиране на доставките на електроенергия. Стартирани са и необходимите дейности за разширяване дейността на Southeast Electricity Network Coordination Center - SEleNe CC с трансформацията му в Регионален Координационен Център (RCC) от 1 юли 2022 г.