Новини

ЕСО внедри иновативна мобилна технология за управление на електропреносната мрежа в условията на нарастващ дял на ВЕИ-мощности
20.09.2021 г.

Иновативното решение е реализирано в подстанция 110 kV Добрич на ЕСО в рамките на проекта FLEXITRANSTORE, съфинансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС. Технологията е резултат от изпълнението на съвместен проект между ЕСО и международната компания за енергийни технологии Smart Wires.

Устройство за преразпределяне на потоци активна мощност по паралелно работещи електропроводи е инсталирано в Североизточна България, където има концентрация на инсталирани вятърни електроцентрали. Технологията е високоефективно решение за гъвкаво управление на енергийните системи в Югоизточна Европа в условията на нарастващ дял на ВЕИ и интегриране на електроенергийните пазари в региона. Уникалният модул използва специално създаден контейнер с най-съвременната технология, позволяваща на операторите на преносни системи да контролират енергийните потоци в своята мрежа и съответно да намалят претоварванията в мрежата.

Проектът FLEXITRANSTORE има за цел да допринесе за развитието на паневропейска преносна мрежа с осигуряване на гъвкавост и високи нива на взаимoсвързаност в условията на нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници. Разработени, инсталирани, демонстрирани и тествани са нови технологии за интелигентни мрежи, методи за контрол и съхранение, и нови пазарни подходи за осигуряване на гъвкавост при управлението на европейската енергийна система.

FLEXITRANSTORE ще насърчи увеличаването на трансграничните потоци на електроенергия в условията на обединение на националните пазари в Югоизточна Европа и интегрирането им към единния общоевропейски електроенергиен пазар.

Този проект е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" съгласно споразумението за безвъзмездна помощ № 774407