Новини

Новият брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО търси успешните решения за постигане на зелените цели на ЕС
29.09.2021 г.

В новия си брой списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО търси приложимите решения за успешната трансформация на енергетиката в отговор на екологичните цели за постигане на въглероден неутралитет на Стария континент.

Служебният кабинет на Стефан Янев подложи на решителна редакция националния план за възстановяване и устойчивост. Най-много средства са предвидени за „зеления“ преход и иновации, без който трансформацията на въглищните райони е немислима. Съществено условие, за да стане достъпен предвиденият финансов ресурс за страната ни във Възстановителния фонд на Европа, е внасянето на Плана в Брюксел. Преди това у нас трябва да бъде постигнат политически консенсус по съдържанието на плана. Какъв е отзвукът в Европа на политическите събития у нас и как те могат да повлияят на сроковете за отпускане на предвидените за страната ни средства – отговорите в разговора с евродепутата от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова. Рубриката „В партньорство с науката“ търси възможните решения за намаляване на въглеродния отпечатък на Маришкия басейн през иновативните технологии, каквато е разработената от професор Жеко Ганев за метанизация на въглеродния диоксид. В рубриката „С поглед в бъдещето“ статията на Марияна Янева от Асоциацията за производство, съхранение и търговия на енергия поглежда към съоръженията за съхранение на енергия и тяхната роля в прехода към климатично неутрална електроенергийна система. Как с помощта на иновативните ВЕИ-технологии може да бъде превъзмогната енергийната бедност сред уязвимите потребители – думата има Петър Кисьов от Енергийна агенция – Пловдив. Ще заменят ли електромобилите автомобилите с двигатели с вътрешно горене – отговорът е в статията на Камен Василев от Българската асоциация Електрически превозни средства. Още начини и средства за постигане на климатично неутрална икономика предлага статията на инженер Петър Петров от Русенския университет за хибридните осветителни системи. Септемврийският брой завършва с рубриката „Експертният капитал на ЕСО“, която този път среща двама от специалистите на ЕСО в сферата на логистиката.