Новини

Успешно приключи лятната стажантска програма 2021 на ЕСО за студенти от университетите в България и чужбина
01.10.2021 г.

На церемония в присъствието на ръководството на ЕСО и на менторите по програмата стажантите получиха своите сертификати за успешно приключване на практическото им обучение. В продължение на три месеца студентите от 9 висши учебни заведения в България и Германия трупаха практически опит в Електроенергийния системен оператор под вещото ръководство на 24 ментора. Студентите от Техническите университети в страната, Софийския университет, Нов български университет, УНСС и  RWTH Aachen, Германия, обучаващи се в специалности Електротехника, Информатика, Стопанско управление, Логистика, Психология, Бизнес администрация срещнаха експертния опит на специалистите от ЕСО във времето от 1 юни до 30 септември 2021 година.

Изпълнителният директор на дружеството Ангелин Цачев приветства успешно завършилите програмата и им благодари, че са избрали ЕСО за своя стаж. „Основополагаща за развитието на обществото е необходимостта от предаване на познанията на специалистите към идните поколения в професията. За екипа на ЕСО е привилегия и дълг да завещаем натрупаните през годините знания. Вратите на ЕСО остават отворени и занапред за Вас, ако изберете независимия електропреносен оператор за професионалната си реализация“, продължи Ангелин Цачев.

Успешно завършилите стажанти благодариха за възможността да приложат теоретичните си познания от университета на практика в работната среда на ЕСО. Всеки стажант получи помощта на индивидуален ментор, който напътстваше с професионални съвети практическото обучение на студентите. Стажантската програма беше изпъстрена със съпътстващи занимания като дебати и задачи за решаване на практически казуси, които допълнително провокират интереса към професионална реализация в сферата на енергетиката.

Участниците в програмата благодариха за ценните знания и съвети, които са получили от менторите си. Като най-важно послание към новите поколения в професията се откроиха думите „безопасността в работата е на първо място“.

Стажантите от Лятната платена програма за 2021 година на дружеството споделиха впечатления и препоръки по време на церемонията за тяхното завършване.  

Петър Александров, студент в Технически университет-Варна разказва: „Станах свидетел на работата на различните групи - монтьори, оперативен персонал, релейна защита, което значително обогати информацията ми за дейността на ЕСО. Натрупаният опит по време на стажа разшири представата ми за професията електроинженер, която искам да упражнявам в бъдеще.“

Митко Николов от Русенския университет споделя: „През периода на стажа успях да се докосна до реалната работна среда, да се запозная отблизо със съоръженията и процесите, които до сега съм виждал само на хартия и да получа нови знания. Най-важното нещо, което научих е, че трябва да бъда дисциплиниран, стриктно и отговорно да спазвам установените правила на работа и постоянно да се самоусъвършенствам“.

Венцислав Калпачки, студент в Техническия университет-София споделя за своя стаж в отдел „Електропроводи“ в Централно управление на ЕСО: „Заедно с моя ментор Теодор Димитров посетихме няколко подстанции и електропроводи. По този начин натрупах практически знания, които поради пандемията и дистанционното обучение не успях да получа в университета.“

Боян Лилов, студент в RWTH Aachen, Германия разказва: „По време на стажа си в ЕСО се запознах не само с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение, но и с работата в държавно предприятие. Придобих много полезни знания и ценен опит в ЕСО. Компанията е с широко отворени врати за любопитни и ентусиазирани млади електроинженери.“

Инициативата на ЕСО е насочена към осигуряване на ценен практически опит и възможност за кариерно развитие на младите специалисти в напредничава компания от сектора на енергетиката. Платените стажове осигуряват на студентите възможност за прилагане на придобитите теоретични знания в реална работна среда, способстват развитието на професионалните контакти на младите и мотивират стремежа им към професионална реализация в сферата на енергетиката.  Стажантската програма на ЕСО е активно средство за подготовка на необходимите кадри за сектора, както и свързващо звено между бизнеса и академичното образование в отговор на съвременните кадрови потребности на енергийната индустрия.

С програмата за платени летни стажове на студенти ЕСО си поставя за цел да развива социално отговорната и ефективна връзка между бизнеса и образованието.