Новини

Меморандум за сътрудничество и обмен на кадри подписаха Електроенергийният системен оператор и Техническият университет – София
06.10.2021 г.

Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев и ректорът на Технически университет – София проф. Иван Кралов подписаха Меморандум за сътрудничество за обмен на кадри и осигуряване кариерното развитие в структурите на ЕСО на студентите от висшето училище.

 

Меморандумът цели да задълбочи съвместната работа между независимия електропреносен оператор на България и Техническия университет-София в областта на кадровия обмен и развитието на научно-изследователската дейност.

 

„Съвременните реалности и целите за постигане на въглероден неутралитет на европейската и на националната икономики налагат необходимостта от още по-голямо сближаване в съвместната работа с академичните и научни среди. Новите поколения специалисти в енергетиката в лицето на кадрите, които се обучават във висшите учебни заведения у нас и в чужбина, са носителите на иновативните знания, които ще гарантират успешното постигане на климатичните цели на ЕС“, подчерта изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев по време на подписването на меморандума. „В края на септември месец успешно приключи програмата на Електроенергийния системен оператор за платени летни стажове за студенти от университетите у нас и в чужбина. Със задоволство мога да отбележа, че голяма част от студентите, които бяха на стаж при нас това лято, бяха от Техническия университет в София.“ Сътрудничеството на ЕСО с висшите технически училища и по-специално с Техническия университет-София има дългогодишни традиции. Много от експертите, заети в независимия преносен оператор, са дипломирани в Техническия университет на столицата. „За Електроенергийния системен оператор столичният технически университет е водещ генератор на кадри“, изтъкна Ангелин Цачев.

„За постигане целите на Зелената сделка е необходимо политиките в тази посока да вървят ръка за ръка с технологиите. Техническият Университет е утвърден център за подготовка на високо квалифицирани кадри и техните умения ще подкрепят усилията за постигане на климатичен неутралитет“, каза при подписването на Меморандума ректорът на Техническия университет проф. Иван Кралов

Сътрудничеството на ЕСО с висшите учебни заведения е активно средство за подготовка на необходимите кадри за сектора, както и свързващо звено между бизнеса и академичното образование в отговор на съвременните потребности на енергийната индустрия от висококвалифицирани специалисти.

 

Меморандумът е насочен към създаването на възможности за студентите от Техническия университет в София за придобиване на практически опит в структурите на ЕСО. Независимият електропреносен оператор и висшето училище ще си партнират и в провеждането на съвместни научни изследвания в областта на електроенергетиката.