Новини

Електроенергийният системен оператор с готовност да посрещне есенно-зимния сезон
11.10.2021 г.

Екипите на ЕСО активно работят по подготовката на съоръженията на дружеството за безаварийна работа през есенно-зимния сезон. Изпълнението на ремонтната и инвестиционната програми на оператора допринасят за гарантиране сигурността на електроенергийната система през предстоящите месеци.

В рамките на ремонтната програма на дружеството през 2021 година в подстанциите на ЕСО са подменени повече от 110 съоръжения за високо напрежение, над 2000 съоръжения за средно напрежение, близо 700 релейни защити и са инсталирани над 220 нови цифрови устройства. Изпълнена е реконструкция на 13 уредби 110 kV, до края на годината ще бъдат изградени две нови подстанции – п/ст Каблешково и п/ст Ихтиман, а трета – п/ст Обзор е в етап на изграждане и ще бъде въведена в експлоатация през първата половина на 2022 г. 

През 2021 година изграждането на три от електропроводите 400kV със статут на проекти от общ европейски интерес беше финализирано успешно и в експлоатация бяха въведени вътрешните електропроводи между подстанция „Марица изток“ и подстанция „Бургас“, между подстанция „Марица изток“ и открита разпределителна уредба на ТЕЦ „Марица изток 3“, и между подстанции Варна и Бургас.

Извършена е профилактика на 45 подстанции. Направен е двукратен обход на общо над 15 хиляди километра електропроводи високо напрежение. Прочистени са просеки на територия от над 8 хиляди декара. Подменени са 335 километра мълниезащитни въжета. Осигурени са високопроходима техника и автомобили.

Продължава въвеждането на системи за автоматично управление в подстанциите 110/20kV и дистанционното им управление от опорен пункт. В експлоатация са въведени пет опорни пункта, от които се управляват 80 подстанции. До края на годината е планирано техният брой да надхвърли 110.  Изградени са близо 5000 км оптична мрежа, към която са свързани 198 подстанции. Предстои да бъде изградена още 2990 км оптична мрежа, към която да бъдат присъединени 140 подстанции. Усилено се работи в посока трансформиране на мрежа 220 kV към напрежение 400 kV  с цел увеличаване на преносните способности.