Новини

Пазарното обединение между България и Румъния в сегмента „ден напред“ стартира в оперативна работа на 27 октомври 2021 г. с първи ден на доставка 28 октомври 2021 г.
25.10.2021 г.

              

След успешното приключване на всички тестови дейности се потвърждава планираната дата 27 октомври 2021 г. за въвеждане в оперативна работа на пазарното обединение между България и Румъния във времевия сегмент „ден напред“.

Проектът за пазарно обединение между България и Румъния се изпълнява от операторите  на пазара на електроенергия и от операторите на електропреносните системи на двете държави - БНЕБ ЕАД, OPCOM S.A., ЕСО ЕАД и CN Transelectrica S.A.

Целта на проекта е интегриране на българо-румънската граница към Единния европейски пазар „ден напред“ SDAC (Single Day-Ahead Coupling), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222, даващ насоки за разпределението на трансграничния капацитет и управление на претоварванията, позволявайки едновременното разпределение на трансграничен преносен капацитет и електрическа енергия.

 

За Единния европейски пазар ден напред - SDAC

SDAC разпределя ограничения трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, като свързва пазарите на електроенергия на едро от различни пазарни зони, чрез общ алгоритъм. Едновременно се отчитат и ограниченията за трансграничен капацитет, за да се осигури в максимална степен социалното благосъстояние в обхванатите европейски страни.

Целта на SDAC е изграждане на единен общоевропейски пазар в сегмента „ден напред“. Интегрираният пазар „ден напред“ увеличава общата ефективност на търговията, като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и дава възможност за пълноценно използване на ресурсите за производство на електроенергия в цяла Европа.

 

За допълнителна информация относно SDAC посетете:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/