Новини

Обилният снеговалеж в Рило-Родопския масив доведе до аварии на електропреносната мрежа в региона
14.12.2021 г.

Към 11.30 часа на 14 декември 2021 г. тежкият и мокър сняг доведе до аварии на електропроводите 110 kV „Алада“, „Миньор“, „Буково“, „Перелик“ и „Чая“. Усложнената зимна обстановка предизвика пречупване на стълб на електропровод 110 kV „Миньор“ и скъсване на мълниезащитното въже на електропроводи 110 kV „Буково“ и „Чая“.

В резултат на авариралите електропроводи без напрежение са подстанции 110/20/10 kV „Ерма река“, 110/20 kV „Конски дол“ и 110/20 kV „Рудозем“, захранващи част от населените места в Смолянска област.

Екипите на Електроенергийния системен оператор съвместно с тези на Електроразпределение Юг работят за отстраняване на авариите по съоръженията, засегнати от обилния снеговалеж.