Новини

Възстановено е електрозахранването на всички съоръжения на ЕСО, засегнати от тежката зимна обстановка в Смолянска област
15.12.2021 г.

На 14 декември пет електропровода 110 kV - „Алада“, „Миньор“, „Буково“, „Перелик“ и „Чая“ аварираха вследствие на усложнената зимна обстановка в Смолянска област. Тежкият и мокър сняг доведе до пречупване на стълб на електропровод 110 kV „Миньор“ и скъсване на мълниезащитното въже на електропроводи 110 kV „Буково“ и „Чая“.

В резултат на авариралите електропроводи без напрежение останаха подстанции 110/20/10 kV „Ерма река“, 110/20 kV „Конски дол“ и 110/20 kV „Рудозем“, захранващи част от населените места в Смолянска област.

За броени часове екипите на Електроенергийния системен оператор, съвместно с тези на Електроразпределение Юг, успяха да отстранят голяма част от авариите и в 15 часа на 14 декември беше възстановено захранването на подстанции 110/20 kV „Конски дол“ и 110/20 kV „Рудозем“.

На 15 декември беше включен и авариралият електропровод 110 kV „Печинско“ и захранена подстанция 110/20/10 kV „Ерма река“.