Новини

15 години от създаването на независимия електропреносен оператор на България – ЕСО ЕАД. Изпълнителният директор Ангелин Цачев приветства служителите на дружеството с думи на признателност
04.01.2022 г.

Динамиката на събитията в сектора изправя Електроенергийния системен оператор пред множество предизвикателства и задачи, които всеки един от Вас посреща отговорно“, казва Ангелин Цачев в обръщението си към ангажираните в ЕСО и продължава:

 

          Уважаеми колеги,

На днешния 4 януари 2022 година Електроенергийният системен оператор отбелязва 15 години от обособяването му в самостоятелно дружество. Неслучайно годишнината на независимия електропреносен оператор съвпада с честванията на пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз. Създаден в отговор на европейските изисквания, и до днес Електроенергийният системен оператор работи в съзвучие със законодателството на Съюза и отговорно изпълнява ангажиментите, произтичащи от асоцииранoто ни членство в общата европейска икономика и енергийна политика.

През изминалите 15 години всички ние, ангажирани с труда и експертизата си в Електроенергийния системен оператор, изминахме един съзнателен път на растеж и развитие, за да може днес да се поздравим с доказания авторитет на компания, утвърдена като гарант за електроенергийната сигурност на страната, желан и търсен партньор в българската енергетика, уважаван и водещ участник в европейската енергийна политика.

Динамиката на събитията в сектора изправя Електроенергийния системен оператор пред множество предизвикателства и задачи, които всеки един от Вас посреща отговорно, за да може днес с удовлетворение да се поздравим с утвърдения ни авторитет на успешен независим електропреносен оператор на България.

Новите реалности в сектора задават задачите на дневен ред занапред, за чието изпълнение вече активно работим и отговорно посрещаме предизвикателствата, диктувани от целите за декарбонизация на европейската енергетика.

Бъдете здрави и в бъдеще допринасяйте с отговорност и професионализъм за модерното развитие на българската електропреносна система!

 

Честита 15-та годишнина!

                                                                                                                    

                                              

Ангелин Цачев,

изпълнителен директор на ЕСО ЕАД