Новини

Новият брой на списание „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ на ЕСО отбелязва 15-та годишнина от създаването на независимия електропреносен оператор на България
08.03.2022 г.

Първият за 2022 година брой на списание „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ на ЕСО, съдържателно оформен преди 24 февруари, разгръща темата за енергийните политики в светлината на новите реалности. А новите реалности неотклонно следват пътя към постигане на нискоемисионна икономика в страните от Европейския съюз. Как да стане това? Електроенергийният системен оператор добави своята визия за развитие на базовите мощности и новите технологии през следващите години с хоризонт 2050 година. Тя ще залегне в проекта на нова Енергийна стратегия на България, който предстои да бъде представен от енергийното министерство в края на месец март. Инвеститорският интерес към изграждане на нови ВЕИ-централи расте стремглаво през последните години, което поставя въпроса за балансирането на електроенергийната система при тяхното масово навлизане и оставя важим този за необходимите беземисионни базови мощности. Несъмнено, след решението на ЕК да признае ядрената енергетика като устойчива и подкрепяща зеления преход, бъдещето е в изграждането на нови ядрени мощности. Успоредно с това плановете предвиждат развитие на системите за съхранение на енергия и технологиите за производство на водород. Новият брой на списание „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ на ЕСО търси визията на специалистите за начина на реализиране на предвидените инструменти за декарбонизация на европейската енергетика, част от която е и тази на България. В разговор с председателя на Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород Веселин Тодоров коментираме перспективите пред газовите пазари и масовото навлизане на водорода като алтернатива на изкопаемите горива. Статия на професор Валентин Колев и авторски колектив обследва хидроенергийния потенциал на река Дунав, а професор Велизара Пенчева от Русенския университет „Ангел Кънчев“ разказва как научната мисъл и иновациите на регионално ниво допринасят за постигане на въглероден неутралитет в общините. Основните технологии за изграждане на системи за съхранение на енергия проследява в част първа от поредица свои статии Венцислав Михайлов от Централно диспечерско управление на ЕСО. За включването на активните потребители в електроенергийния пазар, чрез виртуалните електроцентрали, е статията на Антоан Желязков, експерти „Бизнес развитие“ в БНЕБ.

Началото на броя е посветено на 15-та годишнина от създаването на независимия електропреносен оператор на България, която се изпълва през 2022 година. Неслучайно същият е броят на годините на пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз. За извървения път, постиженията и амбициите занапред дадохме думата на онези, които стоят с опита, експертизата и труда си зад достиженията на Електроенергийния системен оператор през тези 15 години.