Новини

ЕСО е домакин на пленарна среща по проекта „TRINITY - Подобряване на преносните възможности на регионалните граници чрез интелигентни пазарни технологии”
06.04.2022 г.

На 6 и 7 април 2022 г. в София се провежда пленарна среща по проекта  “TRINITY“, който се финансира от ЕС по програма „Хоризонт 2020“

 

 

Събитието откриха заместник-министърът на енергетиката Данаил Николов и изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.

В своето приветствие Ангелин Цачев подчерта значението на проекта „TRINITY”, като един от десетте проекта, в които участва ЕСО, финансирани от европейската програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020“.

„Проектът е от съществено значение, тъй като ще подпомогне процесите на обединение на пазарите на електроенергия в Югоизточна Европа, тяхното приобщаване към общия европейски пазар и ще отговори на предизвикателствата, свързани с променящия се пазарен модел, произтичащ от „Зелената сделка“, добави изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев. 

В проекта участват 19 научни организации и компании от 11 държави, в това число - шест оператора на преносни електроенергийни системи от България, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и Франция и четири борсови оператора от България, Сърбия, Черна гора и Унгария.

Проектът подпомага по-голямото навлизане на чиста енергия и включва разработването на  четири основни продукта:

  • T-MARKET COUPLING FRAMEWORK TRINITY - рамка за засилване на трансграничното сътрудничество и гарантиране на обединението на пазарите на електрическа енергия в Югоизточна Европа и приобщаването им към общия eвропейски пазар; 
  • T-SENTINEL TOOLSET TRINITY - регионален набор от инструменти за управление и експлоатация на съществуващите регионални процеси и съгласувани действия, свързани с повишаване на сигурността на мрежите, оптимизиране на дейностите по ре-диспечиране, насрещна търговия, коригиращи действия на регионално ниво.
  • T-RES CONTROL CENTRE - оптимизация на управлението и експлоатацията на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници в региона и улесняване на  участието им в различните пазари на електроенергия;
  • T-COORDINATION PLATFORM - за подобряване сътрудничеството между координационния център за сигурност и операторите на преносни системи.

Проектните дейности са на етап  „Тестове, демонстрация и интеграция“. В двата дни на срещата участниците демонстрират четирите разработени продукта и предоставят достъп до платформите на отделните партньори. Следващите стъпки на проекта са провеждане на интеграционни тестове и обмен на данни между платформите.

Повече информация за проекта можете да намерите на интернет страницата  на ЕСО ЕАД, както и на интернет страницата на проекта TRINITY  и в социалните мрежи:

 

 

 http://trinityh2020.eu/                                                          @TRINITY_H2020