Новини

ЕСО стартира прием за второто издание на стажантската програма на дружеството
14.04.2022 г.

Електроенергийният системен оператор започна прием на документи за второто издание на лятната стажантска програма на дружеството. Програмата е с продължителност до три месеца и ще се проведе в периода от 1-ви юни до 30-ти септември 2022 г.

Стажантската програма включва посещение на стратегически обекти на независимия електропреносен оператор на България, както и практически занимания за запознаване с дейностите, извършвани в дружеството. Кандидатите за прием в тазгодишното издание на Стажантската програма на Електроенергийния системен оператор трябва да бъдат студенти, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен в българските и чуждестранни университети, и да подадат в Централно управление на ЕСО в гр. София на бул. Цар Борис III, № 201 или на електронен адрес: hr@eso.bg  заявление за кандидатстване, автобиография и мотивационно писмо.

През 2021 година Електроенергийният системен оператор успешно реализира пилотното издание на Стажантската програма на дружеството, която предоставя възможности на студентите да усъвършенстват уменията си в реална работна среда и разширява перспективата за реализация им на трудовия пазар. Пилотното издание на програмата премина при голям интерес, потвърден от положителната оценка на завършилите я 26 стажанти, които получиха сертификатите си лично от изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев. Четирима от стажантите през 2021 година пожелаха и станаха част от екипа на електропреносния оператор.

Електроенергийният системен оператор предоставя възможност на отличилите се и демонстрирали висока ангажираност и интерес към работата стажанти да продължат практическото си обучение в стипендиантската програма на дружеството.

За повече информация посетете сайта на ЕСО в секция „Кариери“.