Новини

ЕСО домакин на работна среща с гръцкия електропреносен оператор IPTO и гръцкия енергиен регулатор RAE
12.07.2022 г.

Актуални въпроси, свързани с работа на Регионалният координатор по сигурността на електропреносните оператори в страните членки на ЕС от Югоизточна Европа- Southeast Electricity Network Coordination Center, който от 1 юли е трансформиран в Регионален Координационен Център (RCC), бяха обсъдени на работна среща в София под домакинството на българския електропреносен оператор.

На срещата бяха коментирани бъдещите предизвикателства в работата на Регионалния координационен център по сигурността на електроенергийните мрежи в Югоизточна Европа и необходимостта от разширяване на услугите му към страните от региона, които не са членове на ЕС. Фокусът на разговорите дискутира и изпълнението на европейските регламенти за планиране режима на работа на електроенергийните системи, регионалната координация, набавянето на оперативни резерви и противоаварийното управление.

Напредъкът по предстоящото в края на 2022 година присъединяване на българо-гръцката пазарна зона към общоевропейския електроенергиен пазар „в рамките на деня“ също стана част от темите, обсъждани по време на срещата. С присъединяването на българо-гръцката граница към единния пазар „в рамките на деня“ напълно ще бъде завършена интеграцията на българската пазарна зона със съседните държави членки и ще бъдат присъединени електроенергийните пазари на Италия и Гърция към общоевропейския пазар в сегмента „в рамките на деня“.

На срещата с представителите на гръцкия енергиен регулатор и гръцкия електропреносен оператор беше обсъден и напредъкът по изграждането на междусистемниия електропровод 400 kV „Марица изток“, България – „Неа Санта“, Гърция, строителството на който на българска територия е финализирано.

Регионалният координатор по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа със седалище в град Солун, Гърция, беше учреден на 22 май 2020 година от електропреносните оператори на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (Terna) и Румъния (Transelectrica). На 1 юли 2021 година дружеството, обхващащо два региона за изчисление на преносни способности - Гърция-Италия и Югоизточна Европа, започна да предоставя услуги за своите членове. Година по-късно, на 1 юли 2022 година, в отговор на изискванията на европейския регламент, координаторът беше трансформиран в Регионален координационен център (RCC). Услугите, предоставяни от регионалния център са насочени към подобряване обмена на информация между електропреносните оператори и гарантиране на доставките на електроенергия.