Новини

Новият брой на списанието на ЕСО отразява годишнината на дружеството, актуалните теми от сектора и поднася избрани статии от отминалата година
27.07.2022 г.

   Летният брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ на ЕСО отразява събитията около Деня на енергетика през 2022 година, съчетани с инициативите по повод 15-та годишнина от създаването независимия електропреносен оператор на България. Професионалният празник на заетите в енергийния сектор се превърна и в своеобразен рожден ден на новия живот на списанието. През 2022 година списанието изпълва 3 години живот като издание на ЕСО и по традиция поднася избрани статии от публикациите през годината. Броят започва с рубриката „Експертният капитал на ЕСО“ и срещата със специалистите на дружеството, които стоят зад достиженията на компанията през отминалите 15 години. 
    Ролята на ядрената енергия за постигане целите на „Зелената сделка“ застъпват евродепутатът Цветелина Пенкова и д-р Младен Митев от Българското ядрено дружество.
    За водорода като гориво на бъдещето говори Веселин Тодоров от Асоциацията на търговците и производителите на водород и природен газ. 
   Как електрическите превозни средства могат да допринесат за балансирането на електроенергийната система обяснява в статията си Камен Василев от Българската асоциация „Електромобили“.
    В броя място намират и новините от сектора за застрашените доставките на синьо гориво от Русия и ускореното търсене на пътища за тяхното разнообразяване, за започналото преосмисляне в страните от Западна Европа, макар и в краткосрочен хоризонт, на плановете им за затваряне на въглищните централи. Темата за решението на Европейския парламент да обяви за устойчиви инвестициите в ядрената енергия и природния газ също намира отражение на страниците на новия брой на списанието, както и за финализираното строителство на газовата връзка между България и Гърция със заявката да влезе в реална експлоатация преди началото на новия отоплителен сезон, за да поеме доставката на целия договорен обем природен газ от Азербайджан. Информация за динамиката на всички тези събития ще намерите на страниците на новия брой на списанието на ЕСО. 
   Броят завършва с панорама на инициативите, реализирани от ЕСО в рамките на програмата на дружеството „Училище за енергетици“.