Новини

Електроенергийният системен оператор домакин на среща на Борда на Европейската асоциация на електропреносните оператори- ENTSO-E
05.10.2022 г.

Предизвикателствата пред европейската електропреносна мрежа в навечерието на есенно-зимния сезон дискутират членовете на Борда на ENTSO-E в София под домакинството на ЕСО.

Членовете на Борда на ENTSO-E обсъждат и предприетите мерки от европейските електропреносни оператори за гарантиране на сигурните и непрекъснати доставки на електроенергия през предстоящия зимен сезон. Специален акцент е поставен на солидарността и ефективната координация между преносните оператори в Европа за минимизиране на възможните рискове в работата на европейската електропреносна мрежа.

В рамките на двудневната среща членовете на Борда на ENTSO-E дискутират темите за задълбочаване на съвместните им дейности, както и на координацията с операторите на разпределителните мрежи. Във фокуса на разговорите са и промени в регламентите за изпълнение на програмите от европейската Зелена сделка. Бордът на ENTSO-E се обедини около необходимостта от разширяване на сътрудничеството, чрез съвместно планиране и изграждане на цялостна енергийна инфраструктура.

По време на срещата членовете на Борда на европейската асоциация на електропреносните оператори се запознаха с успешната работа на Регионалния координационен център по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа в град Солун, Гърция, в който Електроенергийният системен оператор на България е акционер и активен съучредител.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев приветства членовете на Борда на ENTSO-E и изтъкна необходимостта от проактивни действия на европейските оператори на преносни системи за развитие на енергийната инфраструктура в отговор на растящия инвестиционен интерес към изграждане на нови ВЕИ.

Ангелин Цачев подчерта, че е наложително изграждането на допълнителна европейска инфраструктура, която да посрещне потенциала и увеличаващото се производство на енергия от ВЕИ, както и да осигури балансираното управление на електропреносната мрежа и последващото ефективно използване на зелената електроенергия.