Новини

Електропреносната система на България в готовност да посрещне есенно-зимния сезон
28.10.2022 г.

Съоръженията, стопанисвани от Електроенергийния системен оператор, са подготвени от екипите на дружеството да осигурят безаварийната и сигурна работа на електропреносна система през есенно-зимния сезон 2022/2023 година.

Над 200 милиона лева вложи ЕСО през 2022 година в изпълнение на заложените проекти в инвестиционната и ремонтната програми на дружеството. През 2022 година приключи изграждането на електропровода 110 kV Варна Север – Каварна, както и на новата въздушна линия 110 kV за присъединяване на новоизградената подстанция 110 kV „Обзор“. Планирана е реализацията на нова въздушна линия 110 kV, свързваща подстанции 110 kV „Курило“ и  400 kV „Металургична“, която е от съществено значение за обезпечаване сигурното и непрекъснато електрозахранване на град София.

ЕСО посреща предстоящия зимен сезон с най-развитата в Югоизточна Европа мрежа 400kV, която през последните години беше удвоена по направлението Пловдив – Марица изток – Бургас – Варна с изпълнението на пет проекта от общ европейски интерес.

При подготовката на електропреносните съоръжения за есенно-зимния сезон 2022/2023 година е извършена още реконструкция на 148 км въздушни линии 110 kV, прочистени са над 10 000 декара просеки на въздушните линии. Направен е обход на електропроводи на разстояние от близо 30 000 км. Извършена е пълна профилактика на 71 подстанции. Направена е реконструкция на откритите разпределителни уредби 110 kV на подстанции „Пловдив”, „Ихтиман“, „Девня 1“, „Каварна“. Продължава работата по модернизацията на откритите разпределителни уредби 110 kV на подстанции „Хисаря“ „Лазур“, „Ловеч“, „Луковит“ и други. Подменени са над 500 километра мълниезащитни въжета. Осигурени са високопроходима техника и автомобили.

Сериозен напредък бележи електропреносният оператор и в изграждането на системите за автоматично управление на подстанции в цялата страна. В експлоатация са пет опорни пункта, от които вече се управляват над 150 подстанции. От началото на 2022г. са модернизирани 38 подстанции с изградени системи за дистанционно управление. По програмата за дигитализация се изпълняват строително – монтажни дейности в 11 обекта – в подстанции 110 kV Ловеч; Хисаря; Лазур; подстанция ТЕЦ Пловдив; подстанция Шумен център; Луковит; Велинград; подстанция Търговище 2 и други. До края на годината още 35 подстанции ще преминат на дистанционно управление, а през следващите две години управлението на още 75 подстанции ще бъде автоматизирано. ЕСО изгради оптична мрежа от над 5000 км, която непрекъснато се разширява. В тази мрежа са включени 294 обекта, от които 223 подстанции на ЕСО, 30 административни центрове на ЕСО и 41 обекта на производители и подстанции на големи индустриални потребители.