Новини

Последният брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ за юбилейната за ЕСО 2022 година в търсене на верните решения за енергетиката занапред
14.11.2022 г.

Последният брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ за 2022 година, през която ЕСО изпълни 15 години като независим електропреносен оператор, прави обзор на събитията от отминалите месеци, белязали новите политики и решения за гарантиране на енергийната сигурност. Изданието отразява пускането в реална експлоатация на междусистемната газова връзка с Гърция, обединението на пазарите „в рамките на деня“ на българо-гръцка граница, с което страната ни окончателно се интегрира към Единния общоевропейски електроенергиен пазар, срещата на Борда на ENTSO-E в София, на която ЕСО беше домакин през октомври, както и визията на дружеството, застъпена от изпълнителния директор на ЕСО по време на конференцията на Института за енергиен мениджмънт „Зеленият преход – инвестиции в технологии и мрежови услуги.“, за необходимостта от съвместно развитие на европейската електропреносна мрежа за посрещане на растящите инвестиционни заявления за изграждане на нови ВЕИ-мощности в България.

Развитието на водородните технологии и перспективите пред разгръщането на ядрената енергетика у нас са водещите акценти в настоящия брой на списание „Енергетика – Електроенергийни ракурси“, посветен на темата: „Европа в търсене на верните решения за енергетиката в условията на зелен преход“.

Изданието представя и най-съвременните методи и инструменти за откриване на кибератаки срещу критична инфраструктура, особено актуални в условията на дигитална трансформация и прехода към „умни“ електроенергийни системи.

Рубриката  „Експертният капитал на ЕСО“ посещава териториалните диспечерски управления Юг и Изток на ЕСО в Пловдив и Варна за среща с двама енергийни диспечери, които разказват за професионалното призвание да гарантираш непрекъснатата и сигурна работа на електропреносната система на България.

На финала броят отразява успешното второто издание на стажантската програма на дружеството и представя специално подготвения видеоклип по повод 15-та годишнина на Електроенергийния системен оператор, който разказва в картини за значението на независимия електропреносен оператор на България.