Новини

ЕСО с визия за създаване на Трансбалкански Адриатически коридор за максимално ефективно използване на зелената енергия, произведена в различните региони на Европа
27.02.2023 г.

ЕСО и европейската асоциация ENTSO-E работят за създаване на Трансбалкански Адриатически коридор за споделяне и максимално ефективно използване на зелената енергия, произведена в страните от различните региони на Европа. Това каза изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев на научен форум в УНСС на тема „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“.

 

При откриването на конференцията служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов подчерта, че България трябва да се възползва от възможностите, които предоставя плана RePowerEU, за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати.

Децентрализацията на производството на електроенергия изисква развитие на електропреносната мрежа за осигуряване на по-добра свързаност между отделните европейски региони, подчерта в изказването си изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев. Той посочи още, че мерките по плана RePowerEU трябва да бъдат насочени към устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ в страната. През 2023 година Електроенергийният системен оператор ще предприемем конкретни стъпки за трансформиране на над 700 километра електропроводни линии от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV. В рамките на тази програма ще бъде извършена реконструкция на 20 прилежащи подстанции. Предвижда се реконструкция и на съществуващите електропроводни линии 110 kV с цел увеличаване на преносния капацитет за присъединяване на новоизграждащите се ВЕИ мощности.