Новини

С 50 нови акациеви дръвчета порасна гората на ЕСО край град Хасково
13.03.2023 г.

Нови 50 фиданки акация посадиха служителите на Мрежовия експлоатационен район на ЕСО в град Хасково. Залесяването с медоносна акация на терена, определен от Горското управление в града, започна през есента на 2022 година със засаждането на 50 фиданки. В навечерието на пролетта тази година акациевата горичка на ЕСО покрай пътя Хасково – Кърджали порасна с още 50 дръвчета. Множеството пчелини в района на залесения терен мотивират избора на дървесния вид, който да бъде засаден.

В засаждането на акациевите фиданки с радост и ентусиазъм се включиха и децата на служителите на Мрежовия експлоатационен район на ЕСО в град Хасково.

Акцията по залесяване край Хасково е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Електроенергийния системен оператор, която се провежда в цялата страна. Доброволческите кампании на служителите на дружеството са насочени към местни каузи за облагородяване на градската среда в общините на България, както и в подкрепа на хора в неравностойно положение.