Новини

ЕСО ЕАД привлече безвъзмездна финансова помощ в размер на 376 168 лева по проект "Добри и безопасни условия на труд" на ОП "Развитие на човешките ресурси"
21.04.2017 г.

ЕСО ЕАД привлече безвъзмездно финансиране от над 376 хиляди лева по проект „Добри и безопасни условия на труд“ и се класира на втора позиция сред одобрените 400 кандидати.

Общата стойност на проекта е 470 210 лева като сумата от 94 хиляди лева ще бъде осигурена от дружеството.

Целта на проекта е подобряване на организацията и условията на труд на заетите в ЕСО ЕАД. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на животоспасяващо специално работно облекло, предпазващо от термични травми от електрически ток и електрическа дъга при извършване на манипулации в закритите разпределителни уредби на подстанциите, стопанисвани от дружеството.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъде извършено специално обучение за рисковете от термични травми, както и за начина на ползване на предпазното работно облекло.

С част от средствата ще бъдат осигурени социални придобивки и подобрен достъпът до работното място на хората с увреждания.