Новини

Визията си за разширяване на електропреносната мрежа и за развитието на електрическата мобилност представи ЕСО на конференцията „Енергия за зелено бъдеще“
27.04.2023 г.

В рамките на първото издание на международната конференция „Енергия за зелено бъдеще“, домакинствана от енергийното министерство, изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев и директорът на Централно диспечерско управление Димитър Зарчев представиха визията на компанията за трансформиране на електроенергийната система в отговор на целите на зеления преход с цел гарантиране адекватността на системата и сигурността на доставките на електроенергия за всички потребители.

В панела „Мрежи на бъдещето“ беше очертана концепцията на ЕСО за изграждане на Трансбалкански Адриатически коридор за споделяне и максимално ефективно използване на зелената енергия, произведена в страните от различните региони на Европа. 

Децентрализацията на производството на електроенергия изисква развитие на електропреносната мрежа за осигуряване на по-добра свързаност между отделните европейски региони, подчерта в изказването си директорът на Централно диспечерско управление на  ЕСО Димитър Зарчев. 

Електропреносният оператор на България активно работи за устойчивото адаптиране на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ, стана ясно от още по време на двудневния форум. 

Друг акцент от участието на ЕСО в международната конференция „Енергия за зелено бъдеще“ беше изказването на изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев в рамките на панела „Електрификация на транспорта.

„Всяка подстанция - зарядна станция за електрически автомобили е амбицията на ЕСО в подкрепа развитието на електрическата и водородната мобилност, подчерта Ангелин Цачев в представянето на проекта на дружеството за изграждане на национална инфраструктура от зарядни станции за електромобили. 

Изпълнителният директор на ЕСО съобщи, че дружеството планира в партньорство с общините и браншовите транспортни организации до 2028 година да изгради на територията на цялата страна 200 зарядни станции за електромобили и 9 водородни станции на границите със съседните страни, както и в градовете София, Варна и Бургас.

Националната инфраструктура от зарядни станции за електрически превозни средства, разположени в близост до подстанциите, част от електропреносната мрежа на България,  ще способства оползотворяването на електроенергията от възобновяеми източници и развитието на екологичния транспорт на територията на цялата страна, подчерта изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев.