Новини

30 служители от мрежовия експлоатационен район на ЕСО в град Варна засадиха 600 фиданки „източна туя“. Друга инициатива - на служителите на дружеството от Пловдив подкрепи възрастните хора в дома за специализирана помощ в родопското село Джурково
17.05.2023 г.

В рамките на програмата на ЕСО за корпоративна социална отговорност служителите от мрежовия експлоатационен район в град Варна ентусиазирано се включиха в инициатива по умножаване на иглолистните растенията в разсадник „Малка чайка“ в морския град. Под вещото ръководство на заместник-директора на Държавното горско стопанство - инж. Владислав Георгиев и на техника Милен Стоянов служителите на ЕСО във Варна засадиха 600 фиданки „източна туя” в района на държавния горски разсадник.

С техника на Електроенергийния системен оператор теренът беше подготвен от доброволците от мрежовия експлоатационен район във Варна за залесяването с иглолистните дръвчета от семейство Кипарисови.

Друга инициатива, част от програмата за корпоративна социална отговорност на ЕСО, реализираха служителите от мрежовия експлоатационен район в град Пловдив. Те проведоха благотворителна кампания и със събраните средства и доброволния си труд изградиха нова електрическа инсталация на сградата и монтираха външно осветление в двора на Дома за възрастни хора със специфични потребности в родопското село Джурково. В рамките на кампанията служителите на ЕСО в град Пловдив осигуриха на обитателите на дома и пакетирани хранителни продукти.

В специализираната институция в село Джурково се оказва социална и психологическа подкрепа на настанените възрастни хора със специфични потребности, насочена към подобряване на състоянието им и пълноценното им включване в обществения живот.


Доброволческите инициативи са част от изпълнението на политиката за корпоративна социална отговорност на Електроенергийния системен оператор. Компанията поощрява активното участие на своите служители в различни каузи за подкрепа на социално уязвимите групи от обществото и облагородяване на градската среда.