Новини

Визията на ЕСО за изграждане на високоволтов електропреносен пръстен за споделяне на зелената енергия в различните региони на Европа представи изпълнителният директор на компанията Ангелин Цачев на форума RE-Source Southeast 2023
19.05.2023 г.

Необходимостта от разширяване на електропреносната мрежа и увеличаване на електропреносния капацитет за успешното интегриране на растящия брой новоизграждащи се ВЕИ мощности обсъдиха участниците в третото издание на форума RE-Source Southeast 2023.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев подчерта сериозното предизвикателство, пред коeто са изправени електропреносните операторите на Европа и съобщи, че заявленията за изграждане на нови ВЕИ в България вече са достигнали обща мощност от 40 000 MW. Тази тенденция налага предприемането на мерки за адекватно развитие на електропреносната мрежа в цяла Европа. Ангелин Цачев представи проекта на ЕСО за изграждане на допълнителна инфраструктура за максимално ефективно оползотворяване на зелената електроенергия в различните точки на Стария континент съобразно периодите на пиково потребление и производство в отделните райони. Визията на ЕСО е за изграждане на високоволтов пръстен, който да свързва електроенергийните пазари на Югоизточна Европа с тези на Централна и Западна Европа.

Идеята на Електроенергийния системен оператор за реализацията на Трансбалкански Адриатически коридор под формата на високоволтов кабел HVDC, който да пренася зелената електроенергия, е представена пред европейската асоциация на електропреносните оператори ENTSO-E, изтъкна Ангелин Цачев в изказването си на форума RE-Source Southeast 2023. Изграждането на такава допълнителна инфраструктура ще способства ефективното оползотворяване на зелената енергия и преноса ѝ от страните с повишено производство към тези с пиково потребление в съответния часови диапазон. 

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев подчерта значителните ползи от реализирането на проекта за увеличаване капацитета на електропреносната мрежа и максималното оползотворяване във всички страните членки на ЕС на конкурентни цени на зелената енергия, произведена в различните региони на Стария континент. 

В дискусиите от втория ден на форума на АПСТЕ RE-Source Southeast 2023 се включиха директорът на Централно диспечерско управление на ЕСО Димитър Зарчев и Милена Цолева, ръководител „Управление на проекти“ в компанията. В рамките на програмата Милена Цолева представи проекта на Електроенергийния системен оператор за изграждане на национална инфраструктура от зарядни станции за електрически превозни средства.  Проектът предвижда в партньорство с общините и браншовите транспортни организации до 2028 година на територията на цялата страна, в близост до подстанциите на ЕСО, да бъдат изградени повече от 200 зарядни станции за електромобили.  Планирано е изгражданетои на 9 водородни станции в градовете София, Варна и Бургас, и на границите със съседните страни, както и на обща платформа за управление на зарядните станции.